Modele układów dynamicznych chomikuj

[1] Czemplik A., prezentacje do wykładu i Opisy ćwiczeń na stronie www [2] Czemplik A., MODELE Dynamiki układów fizycznych dla Inżynierów, WNT, Warszawa 2008 (ibuk) [3] “Scilab i MATLAB-Podstawowe zastosowania inżynierskie” (DBC) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclaw ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [4] “praktyczne Introduction do opisu, analizy i symulacji Dynamiki obiektów” (DBC), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [5] analiza i symulacja układów Dynamiki na przykładzie obiektów cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych i Mechanicznych (Rękopis) [6] METODOLOGIA symulacyjnych Badań Dynamiki obiektów z zastosowaniem pakietów MATLAB i Scilab (Rękopis) Skrypty Podstawowe: S1) DYNAMIKA układów-podstawy… (wer. robocza, © PWr): spis, cz1 (R1-3) matematyka, Fizyka, Matlab; cz2 (R4-6) statyczny i dynamiczny BPR CZ3 (R7-9) analiza i projektowanie cz4 (R10-11) układy mimo cz5-6 (R12-17) MODELE operatorowe i człony cz7n (R18-22) linearyzacja i inne ZAL. B. rozwiązanie r.r., Książka powstała na podstawie wykładów autora z przedmiotu ” Modelowanie i symulacja Komputerowa układów dynamicznych “, które prowadzi na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Podręcznik wprowadza czytelnika w zagadnienia modelowania i symulacji informatique układów oraz procesów dynamicznych. 1) rozwiązanie równania różniczkowego, 2) MODELE obiektów, 2-3) Człon oscylacyjny, 3) Simulink, Przykłady Simulink/Scilab, 4-5) układ równań, transmitancje, 6) MODELE obiektów hydrauliczny i cieplnych,-MODELE układów elektrycznych i Mechanicznych, 7) Podstawowe człony Dynamiki (ch. Czas.), 8) Podstawowe człony Dynamiki (ch. częst.), 9-10) analogie, Simscape 11) metody numeryczne rozwiązywania r.r.

12-14) MODELE nieliniowe-Podsumowanie, Literatura uzupełniająca 1) fermer, Frederick, Newell; Modélisation et analyse de systèmes dynamiques, Jon Wiley & Sons, 2012 2) Campbell, Chancelier, Nikoukhahng; 2) modélisation et simulation dans Scilab/Scicos avec ScicosLab 4,4; Springer 20103) Tutoriels de contrôle (U. Michigan), w tym przykłady modeli: Tempomat, silnik DC, zawieszenie, wahadło, samolot, Kulka na Belce 4) marcinkowski L.; Numeryczne rozwiązywanie równań rózniczkowych, Uniwersytet Warszawski, 2011 jednym z fondamentalnych twierdze wicych Dynamik topologiczn z teori ergodyczn jest twierdzenie Bogolubowa-Kryowa o tym, e kady zwarty topologiczny UKAD dynamiczny Posiada Co najmniej jedn borelowsk T-niezmiennicz Miar probabilistyczn. Wzgldem takiej miary, T sprawie si transformacj zachowujc Miar i Mona na przykad Mona Bada, Czy jest à UKAD ergodyczny lub mieszajcy. Nawet UKAD minimalny Moe Jednak mie Wiele rnych Miar niezmienniczych, w tym Wiele nieergodycznych. Odwrotnego powizania tych dwch teorii Dostarcza twierdzenie Jewetta-Kriegera: kada odwracalna transformacja Przestrzeni probabilistycznej zachowujca Miar i ergodyczna jest w Sensi e teorii miary izomorficzna z pewnym minimalnym topologicznym ukadem dynamicznym posiadajcym jedyn Miar niezmiennicz. Nieco wczeniejsze jest twierdzenie Poincar o powracaniu: Jeli T Zachowuje probabilistyczn Miar, a A jest zbiorem mierzalnym miary dodatniej, to-prawie kady Punkt x zbioru A ma T wasno, e tnx naley faire une dla Pewnego n > 0.